Stichting Veuruut is op 13 februari 2019 opgericht en is gevestigd in ’t Werkt te Nijensleek. Het doel van de stichting is deelnemers begeleiden naar werk. Hiervoor wordt een rijke leeromgeving opgericht in de vorm van werkplaatsen. Hiermee worden deelnemers die op zoek zijn naar werk arbeidsfit gemaakt en er wordt (om) scholing aangeboden. Deze leerwerktrajecten als vervolg op het arbeidsfit maken geeft deelnemers een solide basis en een nog beter perspectief voor een succesvolle uitstroom op de arbeidsmarkt.

Arbeidsmogelijkheden en kwaliteiten van de deelnemer

Stichting Veuruut gaat uit van de arbeidsmogelijkheden en kwaliteiten die de deelnemer heeft, hierbij rekening houdend met belemmerende factoren. De coördinator sluit aan bij datgene wat de deelnemer in beweging brengt. Stichting Veuruut vindt het belangrijk dat ieder mens zich kan, mag en wil ontwikkelen. “Wat wil je bereiken en hoe ga je dat doen?”

Dit gebeurt door:

Arbeidsgewenning

De deelnemer wordt begeleid in de urenopbouw (belastbaarheid) en basis werknemersvaardigheden; op tijd komen, houden aan huisregels en afspraken en omgangsvormen

Gedragscompetenties

Hierbij gaat het om het trainen  en coachen van de deelnemer die ongewenst of onaangepast gedrag laat zien.

Werkvloercompetenties

De deelnemer wordt getraind in diverse werkvloercompetenties hierbij kan naast werknemersvaardigheden de nadruk gelegd worden op vakgerichte competenties

Stichting Veuruut werkt met het MTU-Traject (Meten, Trainen en Uitvoeren), dit is een proces van cyclisch leren.

Het MTU-Traject wordt ingezet om het voor de werkbegeleider en de deelnemers inzichtelijk te maken waar mogelijkheden liggen en om daar op een goede manier bij aan te sluiten. Het is niet belangrijk wat de deelnemer nog niet kan, het is belangrijk wat hij of zij al wel kan. Door te benadrukken wat de deelnemer wel kan, wordt hij of zij gestimuleerd om meer vaardigheden te willen leren. Dit heeft als resultaat dat de deelnemer ervaart dat hij of zij meer kan, waardoor de motivatie om weer nieuwe vaardigheden te leren toeneemt.

Deze mensen helpen je Veuruut!

Op de foto vanaf links: Ronald Bosma, Menno van der Schaaf, Simone Hornstra, Sasja Visser, Jannes Prikken