Onze Missie & Visie

De missie van Stichting Veuruut is om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt vanuit persoonlijke ambities en gelijk als ieder ander, kansen en mogelijkheden te geven of bieden op de arbeidsmarkt. Vanuit de gedachte “zingeving en eigen kracht en talent” zet de stichting zich in voor die doelgroep die ook de afstand tot de arbeidsmarkt ervaart. Het uitgangspunt voor de stichting is om o.a. deelnemers met werkvermogen naar werk toe te leiden, maar ook deelnemers zonder werkvermogen een zinvolle dagbesteding aan te bieden. Het beter verbinden van domeinen “mens-overheid-arbeidsmarkt” door activering, opleiding en toeleiding naar werk via leerwerktrajecten. De persoonlijke ontwikkeling van de deelnemer en de toeleiding naar reguliere arbeidsmarkt wordt hierin centraal gesteld. De eigen verantwoordelijkheid van de deelnemers is daarbij een belangrijk uitgangspunt. De gegeven ruimte om eigen talenten en mogelijkheden te benutten speelt hierbij een grote rol. Mensen in hun waarde laten, een positieve en respectvolle benadering zijn hierin belangrijke elementen.

Stichting Veuruut is er voor personen die een afstand tot de arbeidsmarkt hebben, maar ook vroegtijdige schoolverlaters en nieuwkomers vallen hieronder. De organisatie Stichting Veuruut hanteert als uitgangspunt de arbeidsmogelijkheden en kwaliteiten die de deelnemer heeft, hierbij rekening houdend met belemmerende factoren. De werkbegeleider sluit aan bij datgene wat de deelnemer in beweging brengt. Stichting Veuruut vindt het belangrijk dat ieder mens zich kan, mag en wil ontwikkelen. “wat wil je bereiken en hoe ga je dat doen?”
Binnen de arbeidsmogelijkheden wordt de eigenwaarde van de persoon, evenals de zelfredzaamheid, op een positieve manier beïnvloedt.

Binnen het werken wordt er een positieve en gestructureerde omgeving geboden met klussen die ertoe doen, waarbij men in contact staat met de maatschappij. Begeleiding is steunend en respectvol, met veel aandacht voor het behouden van de eigen regie. Het doel is dat deelnemers het gevoel krijgen erbij te horen, een gewaardeerd mens te zijn en bij te dragen aan de maatschappij. Hierbij is steeds aandacht voor het sociaal netwerk. Stichting Veuruut heeft als doel; om vooruit de kijken, vooruit te komen en vooruit te gaan. Middels een leerwerktraject krijgen de deelnemers de mogelijkheid om weer arbeidsritme op te bouwen en praktijkervaring op te doen. Er is destijds gekozen voor een stichting die sociaal maatschappelijk betrokken is. Er wordt gewerkt met gemeenschapsgelden en er wordt geen winstbejag nagestreefd.

Visie

De visie van Stichting Veuruut is het in de kracht zetten van de deelnemer door middel van persoonlijke, professionele en positieve begeleiding. Stichting Veuruut denkt in mogelijkheden en staat naast de deelnemer om zo samen stappen te zetten naar een toekomst waarin doelen gerealiseerd worden en de zelfstandigheid vergroot wordt.

✓ Jij mag er zijn
✓ Je mag zijn wie je bent
✓ Met een doel in je leven
✓ Met een reden tot bestaan

Participatie is voor iedereen anders. Vanuit Stichting Veuruut is de visie “iedereen doet mee”. Maar wel op je eigen trede van de ladder. Dankzij de participatieladder kan ieder op zijn/ haar niveau en zijn/ haar eigen persoonlijke omgeving zichtbaar maken en vormgeven. Dit betekent dat het aanbod erg breed is, passend bij de verschillende tredes van de participatieladder.